جستجو
فیلترها
بسته

حریم خصوصی کاربران

بدیهی است که ما اطلاعات شخصی کاربران را به جز دستور مراجع قضایی و یا موافقت کابران، در اختیار شخص حقیقی و حقوقی دیگری قرار نخواهیم داد. برای ما حفاظت از اطلاعات شخصی کاربر از اصول مهم و حرفه‌ای است. اطلاعات شخصی کاربران در سرور امن و محافظت شده فروشگاه ما ذخیره خواهد شد.