جستجو
فیلترها
بسته

قرآن سی پاره با جلد گالینگور

جزوات حاضر که شامل سی مجلد قرآن کریم است و هرکدام یک جزء از سی جزء قرآن را دربر میگیرد. این قرآن سی جزیی یا قرآن سی پاره را شما می توانید در این فروشگاه سفارش داده و خط، جلد و جعبه آن را به دلخواه انتخاب نمایید همچنین میتوانید انتخاب کنید که در ابتدای هر جزوه یک وقف نامه شامل اسم و عکس و سایر مطالب متوفی که قرآن از جانب وی اهداء می گردد باشد. کار شما به صورت کاملا سفارشی و از ابتدا صحافی شده و خدمت تان ارسال خواهد شد. همچنین همه برگه های قرآن و وقف نامه داخل سلفون است و با بهترین کیفیت صحافی می شود. ویژگی اصلی قرآن های ما این است که وقف نامه(عکس و اسم مرحوم که به صورت رنگی در یک صفحه با کیفیت خوب چاپ شده و در ابتدای هر جلد قرار میگیرد) همزمان با برگه های قرآن صحافی می شود و اینطور نیست که بشه بعدا وقف نامه را خارج کرد و یا جابجا نمود. این کار هم کاملا به صورت سفارشی و اختصاصی انجام می شود. برای سفارش این قرآن همراه با وقف نامه گزینه های زیر را انتخاب کنید واگر عکس میخواهید داشته باشد آن را بارگزاری کنید تا ما طرح وقف نامه را آماده کرده و قبل از چاپ خدمت شما جهت مشاهده ارسال کنیم تا اگر نیاز به ویرایش داشت انجام بدهیم و بعد از تایید شما وقف نامه را چاپ کرده و باقرآن ها صحافی کنیم و سپس خدمت تان ارسال گردد.
*
*
*
*
*

وقف نامه را از چه طریقی جهت تایید

برای شما ارسال کنیم

(میتوانید خالی بگذارید)

لطفا عکس یا فایل آماده شده

یا هر فایل مرتبط با وقف نامه را

اینجا بارگزاری نمایید

245,000 تومان

 قرآن کتاب راهنمای ما انسان ها است(نه فقط ما مسلمان ها) که در بیش از هزار سال قبل از جانب خداوند یکتا توسط پیامبر گرامی مان حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلّم) برای بشریت فرستاده شده است این کتاب شریف را خداوند تضمین کرده است که هرگز تغییر نکرده و تا همیشه به همین شکل بوده و خواهد بود. قرآن کریم شامل حقایق علمی ای است که برخی از آن ها برای ما روشن شده است و قسمت اغظمی از آن ها را بشر هنوز کشف نکرده است و به مرور به آن ها پی خواهد برد.

این کتاب آسمانی و مقدس شامل سی بخش تقریبا هم اندازه و مجزا است که هر بخش یک جزء نامیده می شود. و همچنین هر جزء خود شامل یک یا چند قسمت مشخص دیگر است که اغلب با"بسم الله الرحمن الرحیم" شروع می شود این قسمت هارا یک سوره از قرآن می نامند.

خواندن قرآن توسط پیامبر و بزرگان اسلام بسیار توصیه شده است. و برای خواندن هر سوره از قرآن ثواب و برکت های زیادی را برشمرده اند چراکه این کتاب حقیقتا تنها راهنمای بی عیب و نقص برای همه بشریت به ویژه ما مسلمان ها است به ویژه ذکر شده است که جهت شادی ارواح درگذشتگان تان قرآن بخوانید و یا از جانب آن ها قرآن اهدا کنید تا خواندن قرآن گسترش یابد لذا ما باید در هر لحظه که فرصت پیدا میکنیم برای آرامش خود مان قرآن بخوانیم چرا که قرآن سخن خدای یکتا و خالق ماست و تنها او میداند که چه چیزی برای تعالی روحی و روانی ما مناسب است و آن هارا در قرآن ذکر نموده اس.

 قرآن کتاب راهنمای ما انسان ها است(نه فقط ما مسلمان ها) که در بیش از هزار سال قبل از جانب خداوند یکتا توسط پیامبر گرامی مان حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلّم) برای بشریت فرستاده شده است این کتاب شریف را خداوند تضمین کرده است که هرگز تغییر نکرده و تا همیشه به همین شکل بوده و خواهد بود. قرآن کریم شامل حقایق علمی ای است که برخی از آن ها برای ما روشن شده است و قسمت اغظمی از آن ها را بشر هنوز کشف نکرده است و به مرور به آن ها پی خواهد برد.

این کتاب آسمانی و مقدس شامل سی بخش تقریبا هم اندازه و مجزا است که هر بخش یک جزء نامیده می شود. و همچنین هر جزء خود شامل یک یا چند قسمت مشخص دیگر است که اغلب با"بسم الله الرحمن الرحیم" شروع می شود این قسمت هارا یک سوره از قرآن می نامند.

خواندن قرآن توسط پیامبر و بزرگان اسلام بسیار توصیه شده است. و برای خواندن هر سوره از قرآن ثواب و برکت های زیادی را برشمرده اند چراکه این کتاب حقیقتا تنها راهنمای بی عیب و نقص برای همه بشریت به ویژه ما مسلمان ها است به ویژه ذکر شده است که جهت شادی ارواح درگذشتگان تان قرآن بخوانید و یا از جانب آن ها قرآن اهدا کنید تا خواندن قرآن گسترش یابد لذا ما باید در هر لحظه که فرصت پیدا میکنیم برای آرامش خود مان قرآن بخوانیم چرا که قرآن سخن خدای یکتا و خالق ماست و تنها او میداند که چه چیزی برای تعالی روحی و روانی ما مناسب است و آن هارا در قرآن ذکر نموده اس.

برچسب های محصول