جستجو
فیلترها
بسته

عکس خط های قرآن برای قرآن های حزبی

در این صفحه عکس های خط قرآن برای استفاده در قرآن های سی پاره، شصت پاره و صدوبیست پاره را مشاهده میکنید

به صورت پیش فرض به این دلیل که ابتدای هر صفحه آیه شروع می شود و در انتهای هر صفحه آیه تمام می شود خط عثمان طه سفارش می دهند ولی خط های دیگر مثل خط نیریز به دلیل زیبایی و خط خوب هم سفارش داده می شود_البته شما می توانید هر خطی را که صلاح دانستید سفارش بدهید

(اسم هر خط در زیر آن نوشته شده است)

خط عثمان طه

 

خط نیریزی

 

خط کامپیوتری

 

خط اشرفی دو رنگ(الله قرمز)_درشت خط

 

 

خط اشرفی چهاررنگ_درشت خط

 

 

خط اشرفی دورنگ(الله قرمز)_خط ریز که همانند خط عثمان طه در انتهای صفحه آیه تمام میشود

 

 

خط عبادی دو رنگ(الله قرمز)_همانند خط عثمن طه در انتهای صفحه آیه تمام میشود

نظر خود را وارد نمایید.
آرشیو وبلاگ